چگونه می توانیم در چند دقیقه یک قرارداد حرفه ای بنویسیم؟

چگونه می توانیم در چند دقیقه یک قرارداد حرفه ای بنویسیم؟

نوشتن قرارداد یکی از مهمترین بخشهای انجام پروِژه های کاری می باشد. که باید در آن تخصص لازم را بدست بیاوریم. تا بتوانیم یک ارتباط حرفه ای میان خود و کار فرما ایجاد کنیم.

احتمالا به عنوان کسی که پروژه های عمرانی انجام میدهید ، این سوال برای شما هم پیش آمده است که آیا نوشتن قرار داد نیاز به تجربه و تخصص دارد؟ یا ایکنه چگونه قراردادی بنویسیم که بعد از شروع پروژه دچار مشکلات در طی انجام کار با کارفرما نشویم.

و یا کسی سرمان را کلاه نگذارد خبر خوب این است که بله ، شما در اینجا این توانمندی رابدست خواهید آورد. 

 

قرارداد چیست؟

وقتی پیشنهادات کار فرما توسط مجری کار پذیرفته شد، در قدم بعد باید طبق قوانین و مقررات ، توافقاتی که بین کارفرما و مجری کار ایجاد شده است، مکتوب گردد.

که در آنجا به صورت واضح و غیر قابل سوء استفاده ، مو ضوع کار، تعهدات مجری و کارفرما، شرایط اجرای کار، قیمت و نحوه پرداخت دستمزد مجری کار از سوی دو طرف مشخص و تایید می شود.

باید بدانیم که قرارداد یک سند رسمی می باشد و باید طبق قوانین و مقررات تنظیم گردد.

 

چگونه میتوانیم متن یک قرارداد را تنظیم کنیم؟

انتخاب یک عنوان مناسب با موضوع توافق شده بین طرفین، از اهمیت بالایی برخوردار است.
عنوان یک قرارداد، مفهوم موضوع اصلی همکاری طرفین را مشخص می کند و علاوه بر آن، بار حقوقی نیز دارد.

مانند: پروژه های عمرانی، پیمانکاری، سرمایه گزاری، همکاری، و….

در تدوین آن، باید بخشی به عنوان تعریف و تفسیر موضوع کار پیش بینی شود. که تعریف مشخصی از توافق طرفین در آن ذکر گردد.

 

آیا احراز هویت طرفین مهم است؟

شناسایی کامل طرفین، مشخص شدن اطلاعات هویتی و اقامتی کارفرما و مجری، مشخص شدن سمت هر کدام و معین شدن صلاحیت و امکانات هر دو طرف، بسیار حیاتی می باشد.

 

چگونه مدت زمان اجرای پروژه را مشخص کنیم؟

تاریخ آغاز و شروع، مدت اعتبار، مشخص کردن زمان اتمام قرارداد، بسیار مهم است.
تاریخ شروع و زمان امضای آن باید کاملا به روشنی مشخص شود، در بعضی از توافقات زمان شروع همان زمان امضای توافقنامه است. اما در موارد دیگر تاریخ شروع چند روز و یا چند ماه پس از امضا می باشد.

در نتیجه روشن بودن زمان دقیق تعهدات پذیرفته شده و مشخص شدن شرایط اجرایی آن، جهت امکان مطالبات و یا خسارات دارای اهمیت زیادی می باشد.

 

تعیین مبلغ توافق شده چگونه انجام گیرد؟

مشخص شدن مبلغ مورد قبول طرفین و همچنین روش و شرایط پرداخت آن موضوعی می باشد که باید به دقت بررسی و به روشنی درج گردد.

 

مشخص کردن شرایط انجام قرارداد به چه دلیل می باشد؟

در تدوین یک قرارداد باید برای آسان شدن مراحل انجام موضوع توافق و اینکه هر دو طرف به خواسته هایشان دست پیدا کنند می توانند شرایطی را لحاظ نمایند.

 

مشخص شدن تعهدات طرفین در انجام پروژه چقدر مهم است؟

از اهداف مهم برای پیشبرد کارهای توافق شده، این است که کاری بکنیم طرفین به تعهداتشان پایبند باشند و لازم الاجرا. به همین دلیل باید تعهدات طرفین با جزئیات کامل مشخص و ثبت گردد.

 

تعیین ضمانت اجرای کار بابت چیست؟

مهمتر ازتعیین تعهدات طرفین، مشخص کردن ضمانت اجرا می باشد. که طرفین را ملزم به انجام تعهدات خودشان می کند. همچنین روشی برای متعهد بودن طرفین و تامین خسارتهای احتمالی ناشی از تاخیر انجام کار و یا انجام ندادن آن می باشد.

 

مشخص کردن شرایط خاتمه و فسخ قرارداد به چه معناست؟

به اتمام رسیدن تعهدات هردو طرف باید به طور کاملا روشن تشریح شود. هر کدام از طرفین توافق باید به این موضوع اشراف کامل داشته باشند که چه زمانی قرارداد تمام شده به حساب می آید و همچنین در چه شرایطی می توانند قرارداد را فسخ کنند.
مشخص کردن تعداد صفحات نسخه های موجود و مواد تشکیل دهنده قرارداد
باید تعداد صفحات و نسخه های موجود را مشخص کرد تا در صورت ایجاد اختلاف و یا تغییر تعداد صفحات به این قسمت از توافقنامه استناد کرد.

 

 

منبع: سازه آموز

The post چگونه می توانیم در چند دقیقه یک قرارداد حرفه ای بنویسیم؟ appeared first on املاک و ساخت و ساز.