عوامل تاخیر در ساخت و ساز بخش اول

بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در سراسر کشور انجام می شود، اما تنها برخی از آنها به موقع تکمیل می شوند. بسیاری از عوامل نشان دهنده موفقیت یک پروژه از قبیل: تکمیل در زمان مقرر ،هزینه خالص تمام شده، کیفیت ساخت، رضایت خریداران از ساخت است. تاخیر در ساخت و ساز مسکن می تواند به عنوان یک سم مهلک برای سازنده و خریدار احتمالی پروژه در نظر گرفته شود. هدف این مقاله بررسی عوامل تاخیر در پروژه های ساختمانی ایران است.

ساخت و ساز پروژه های ساختمانی نقش مهمی در توسعه ملی و کار آفرینی یک کشور ایفا می کنند. تاخیر در ساخت و ساز مسکن بخشی جدایی ناپذیر از پروژه های ساخت و ساز است که امروزه با پرسه زدن در خیابان ها شاهد افزایش روز افزون پروژه های نیمه کاره و متوقف هستیم . تاخیر در ساخت و ساز مسکن یک پدیده جهانی است. که پروژه در زمان مشخص و مورد انتظار سازندگان تمام نشده است و حتي با تکنولوژي های پيشرفته امروز و حضور مهندسین ناظر هنوز هم شاهد تاخیر در ساخت و ساز یک پروژه هستیم . تاخیر در اتمام یک پروژه ساختمانی هزینه های سنگینی را برای سازنده و پیش خریدار احتمالی تحمیل می کند.

هزینه های مصالح بالاتر از هزینه های پیش بینی شده و افزایش هزینه های کارگری، پروژه های ساختمانی را با تاخیر حدود ۳۰٪ روبرو میکند. بنابراین تاخیر در ساخت یک پروژه ، بزرگترین مشکل جدی در پروژه های ساختمانی ایران است. فرایند ساخت و ساز معمولا می تواند به سه مرحله مهم تقسیم شود: مدیریت پروژه، طراحی پروژه و ساخت پروژه. اکثریت قریب به اتفاق تأخیر، در مرحله ساخت و ساز رخ می دهد، که در آن بسیاری از عوامل پیش بینی نشده وجود دارد. این مقاله علت تاخیر در پروژه های ساختمانی را مشخص می کند. این مطالعه بر اساس اطلاعات مربوط به پروژه های ساختمانی در ایران است. دلایل زیادی برای تاخیر در پروژه های ساختمانی مانند مشکلات مالی سازنده، تورم ناگهانی در اقتصاد کشور، مشکلات پیمانکار، شرایط ساخت و ساز، مصالح و تجهیزات وجود دارد.

تاخیر در پروژه های ساخت و ساز گاهی اوقات پیچیده و و در برخی از موارد ساده رخ می دهد. بنابراین، تعداد زیادی از پروژه های بزرگ در صنعت ساخت و ساز در کشور حال حاضر در حال انجام است و یا در مرحله برنامه ریزی و قرارداد، بنابراین، مهم است که علل اصلی تاخیر در صنعت ساخت و ساز کشور را پیدا کنیم و با شناسایی علت این تاخیرها می توان آن را کاهش داده یا از آنها به طور کلی اجتناب کرد. برای مدیریت بهتر در ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی و کاهش عواقب آن، تحقیق لازم است.

مهمترین مشکلات پروژه های ساختمانی کشور کمبود مصالح ساختمانی ، شرایط آب و هوایی منطقه ، شرایط خرابی زیاد تجهیزات کارگاهی ، نقص های طراحی نقشه و قوانین بعضاً سخت گیرانه شهرداری و آتش نشانی و ….وتغییرات دائمی آن و عدم وجود ابزار و تجهیزات مناسب است .دلایل دیگر تاخیر در ساخت و ساز پروژه های ساختمانی در کشور شرایط اقتصادی جامعه، وضعیت سیاسی، و بی تجربگی سازنده و کم بودن سطح تجربه و دانش است.

عوامل دیگر تاخیر در ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی عدم توانایی مالی سازنده و پرداخت هزینه های اجرایی برای اتمام پروژه ، مداخله مالک در زمانی که سازنده پروژه ساختمانی را به صورت مشارکت در ساخت انجام می دهد، مدیریت ضعیف پروژه، انبارداری ضعیف، روش های ساخت و ساز نادرست و غلط، برنامه ریزی نامناسب و اشتباهات در طول ساخت و ساز و عدم تجربه در عقد قرارداد مشارکت در ساخت به طوری که متریال ذکر شده در قرارداد فراتر از منطقه و دور از انتظار سازنده می باشد و عدم تهیه نقشه ای استاندارد به طوری که کار سازنده را در فروش ملک سخت می کند، طولانی بودن زمان تضمین کیفیت ساخت و زمان انتظار برای تایید آزمایش های مربوطه و بازرسی های ادواری کیفیت مصالح ، نیروی کار غیر متخصص، بهره وری پایین نیروی کار، عدم دسترسی به تجهیزات استاندارد و خرابی مکرر تجهیزات، تغییر دائمی متریال از سوی مالک، ساختار سازمانی نامناسب و عدم اتحاد فی مابین افراد مشغول به کار در پروژه که میتواند مانند سمی مهلک به جان یک پروژه ساختمانی افتاده و آن را کم کم به نابودی بکشد،

برای اطلاعات بیشتر از مسئولیت ها و حقوق خریداران و فروشندگان و انجام معاملات مطمئن خواندن کتاب معامله بدون مجادله را توصیه می کنیم .