شش اصل اساسی و پایدار برای ساخت و ساز پروژه های تجاری

شش اصل اساسی و پایدار برای ساخت و ساز مجتمع های تجاری

۱- بهینه سازی سایتِ ساخت

این اصول شامل انتخاب محل مناسب برای ساختمان جدیداست . با توجه به محل، چشم انداز دلخواه و امکان استفاده مجدد از ساختمان های موجود می باشد. برای به حداقل رساندن یا حذف تاثیر منفی بر محیط های محلی نیز باید برنامه ریزی مناسب داشت. زیرساخت های حمل و نقل و سیستم های انرژی نیز تاثیر مستقیم در ساخت پروژه دارد.

۲- بهینه سازی مصرف انرژی در مدت زمان ساخت و ساز و بعد از آن.

این تمرکز بر یافتن راه هایی برای بهینه مصرف کردن و بار کم انرژی می باشد.این مهم میسر نمی شود مگردر افزایش بهره وری انرژی و افزایش منابع انرژی تجدید پذیر. کارامدی این ساختمانها بعد از اتمام ساخت و ساز به سوخت های فسیلی بستگی ندارد.

۳- استفاده بهینه از منابع آب.

به دلیل کاهش منابع آب شیرین و قرار گرفتن ایران در منطقه گرم و خشک ، برای ساختمان های جدید تجاری مهم است. که از آب به نحو موثری استفاده کنند. این را می توان با استفاده از تاسیسات مناسب برای به حداقل رساندن مصرف و بازیافت آب به دست آورد.

۴- استفاده درست از فضای ساختمان و بهینه سازی استفاده از مواد

طراحی هوشمند با هدف استفاده پایدار، و بهینه سازی فضای موجود میتواند . ما را در در بهره وری بیشتر از منابع موجود یاری کند.و باعث حفظ منابع و جلوگیری از آلودگی خواهد شد.

۵- افزایش کیفیت محیط زیست.

از آنجائیکه کیفیت محیط داخلی، آسایش، سلامت و بهره وری انسانها را تحت تاثیر قرار می دهد، ساختمان های تجاری باید نور طبیعی، تهویه مناسب، کنترل رطوبت، عملکرد صوتی بهینه، کنترل نور و کنترل دما را ارائه دهند، در حالی که باید از انتشار مواد آلوده کننده به شدت کاسته شود.

۶- بهینه سازی عملیات و تعمیر و نگهداری مجتمع

طراحی هوشمندانه ساختمان، ساختمان و تعمیر و نگهداری آن را در نظر می گیرد. تا اطمینان حاصل شود که عملکرد محیط کاری بهبود یافته و دارای بهره وری بالا باشد.همچنین کاهش هزینه منابع و انرژی مانع از شکست سیستم می شود.

علاوه بر این شش اصل، ما نیز بر روی ایجاد قابلیت انعطاف پذیری و سازگاری تمرکز می کنیم. ساختمان هایی که ما طراحی و می سازیم باید مستحکم باشد و قادر به مقاومت در برابر دمای شدید، طوفان شدید، افزایش سطح دریا و یا بلایای طبیعی برای چندین دهه بدون تحکیم اضافی باشد.

The post شش اصل اساسی و پایدار برای ساخت و ساز پروژه های تجاری appeared first on املاک و ساخت و ساز.